CV för Anders Blom

Både yrkesliv och utbildning speglar en inriktning mot ledarskap, utvecklings- och förändringsarbete inom både offentlig sektor, idéburen verksamhet och privat näringsverksamhet. Dessa erfarenheter har lett till en specialiststatus i att vara generalist! Ett holistiskt synsätt har ofta varit vägledande i arbetet.   Ett synsätt som innehåller både  beteendevetenskap, tekniska insikter och ekonomiskt kunnande.

Här ett urval från CV

  • Arbetande styrelseordförande i Stiftelsen Protect Sapmi
  • Förbundsdirektör i Svenska Samernas Riksförbund
  • VD i det egna familjeföretaget Njalla AB
  • VD för Balticgruppen Pionjär AB. Ansvar för analys, förvärv och utveckling av företag inom nya områden.
  • Ledning av strategiska utvecklingsprojekt inom Baltickoncernen, med ansvar för uppföljning av företagsinvesteringar och utvärdering av potentiella investeringsobjekt.
  • VD för B.I.C Norr AB (Business and Innovation Centre), med ansvar för att identifiera utvecklingsbara innovativa idéer i Västerbotten och leda dem fram till lönsamma företag.
  • Socialdirektör i Umeå kommun, med ansvar för att effektivisera organisationen med bibehållen god kvalitet, driva ledarskapsfrågor, korrigeringar av organisationsstrukturer samt ingående verksamhetsrevisioner.
  • VD för Thermopac AB. Utveckling av ett världsunikt system för temperaturkontrollerade transporter av mediciner/vacciner till framför allt människor i utvecklingsländer.
  • VD för SWEDMO AB, ett konsultföretag med inriktning på tekniköverföring till utvecklingsländer.
  • Styrelseuppdrag i strategiskt ledande roll i ett 20-tal företag och organisationer. (se “styrelsearbete”) Komplett CV finner du här för nedladdning