Tjänster

Förändringsarbete

Arbetsfältet består både av offentliga, idéburna och privata verksamheter. Akademiskt utbildad beteendevetare, men med praktiska erfarenheter från i första hand tekniskt/ekonomiskt inriktade uppdrag. God förmåga till helikopterperspektiv i strukturella och genomgripande förändringsprocesser.

Ledningsarbete

Erfarenhet från såväl idéburna organisationer, mindre privata företag som mycket stora offentliga organisationer med tusentals anställda i både expansions- och reduktionsfaser. Ledarskapet syftar till att skapa tydliga förutsättningar och visioner inom vilka en delegerad organisation kan verka effektivt.

Projektledning

Avgörande för framgångsrik projektledning är förmågan att se möjligheter där andra ser svårigheter, att kommunicera vision och slutmål internt samt att fokuserat driva processen mot målet. Se PDF om Projekt Kiruna.

Utvecklingsarbete och utredningsarbete

Såväl affärsutveckling som utveckling av tekniska patenterade uppfinningar och nya organisations-modeller. Bland utredningsuppdragen finns t.ex  förslag på hållbarhetscertifiering för Arctis. Se utredningen på denna länk.

Styrelsearbete

Lång erfarenhet av styrelsearbete i såväl framgångar som motgångar, ofta som styrelseordförande. Inte minst är erfarenheter från motgångar en källa till värdefull kompetens. I ett väl utfört styrelsearbete, särskilt som ordförande, är det ofta viktigare att skapa samförstånd och fokusering än att till varje pris driva en egen uppfattning.

Förhandlingsarbete

Har under många år företrätt samiska intressen i förhållande till konkurrerande markintressen såsom infrastrukturförändringar (Kiruna statsflytt), gruvnäring (LKAB med flera), Vindkraft (flera exempel i såväl Sverige som Norge) mm. Inom arbetet har utvecklats olika verktyg. Se Kumulativa Analysmodeller PDF om rennäringen.

Hållbarhetsarbete

Har under de senaste 15 åren varit engagerad i certifieringsfrågor som ett led i ett hållbarhetsarbete. Framförallt inom Forest Stewardship Council.

Urfolksfrågor

Under de senaste 15 åren har detta engagemang varit inriktat på urfolks rättigheter och utvecklingsfrågor i ett såväl nationellt som internationellt perspektiv. Leder för närvarande en stiftelse i Panama inom detta område. Se PDF om IPARD.

Samhällsengagemang

Som medborgare i ett samhälle har man ett ansvar att bidra till allas bästa. Denna civila värnplikt har bland annat visat sig i ett mångårigt och pågående  engagemang i Axlagården Hospice AB.