Styrelsearbete Anders Blom

2020 –  IPARD; Indigenous Peoples Alliance for rights and Development, Panama, ordförande
2018 – 2020  Omnio AB, ledamot
2017 –   FSC Indigenous Foundation i Panama, ordförande
2018 – 2021  International Technical Workgroup on FPIC, FSC (Forest Stewardship Council) Bonn,
2017-   National Standard Development Group, FSC (Forest Stewardship Council), Oslo
2016 – 2017  National Risk Assessment Work Group, FSC (Forest Stewardship Council) Oslo, ledam.
2016 – 2017  Umeå IK, ordförande
2016 – 2017  Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum, ordförande
2016 –  Miljötekniskt centrum, MTC, ordförande
2016 -2020  Umecrine Cognition AB, ledamot
2016 – 2017  Bioresonator Good Eye AB, ordförande
2015 – 2016  World Economic Forum, Global Agenda Council on the Arctic.
2015 –  ProTestDiagnostics AB, ordförande
2015 – 2018  Konsthall Norra Kvarkens Vänner, ledamot
2014 – 2019  Arctic Economic Council, (AEC). Rådsmedlem på uppdrag av Samerådet
2013 -2020  PIPC, (Permanent Indigenous Peoples Committee) ,FSC (Forest Stewardship Council)
2013 -2016  Digital Scapes AB, ledamot
2012 -2018  Stiftelsen Protect Sápmi, ordförande
2012 -2013  Sportsmedicin AB, ordförande
2010 –   Axlagården Umeå Hospice AB, ordförande
2011 –   Axlagården Utbildning AB, ordförande
2011- 2015  RENEK, Rennäringens Ekonomiska förening, ledamot
2010 – 2012  Nationella sektorsrådet för Svenskt Skogsbruk,
2009 – 2012  Cesam, Center för samisk forskning, Umeå Universitet
2007-   2012  FSC Sverige ,ledamot
2009-  2010  Björklöven AB, ledamot
2009-  2011  Envix AB, ledamot

2009-  2011  Uminova Invest AB, ledamot
2009-  2011  Apoidea AB, ledamot
2006-  2010     KFUM i Umeå,  ordförande
2005 – 2008     Social Initiative AB, ledamot
2005 –  2009    Sandvik Plast AB, ledamot
2005 – 2007     Bioroc AB, ledamot
2005 – 2007     Famgen AB, ledamot
2005 – 2007     Södra Umeå Ryttarförening, ordf.
2002 – 2005     SNS lokalstyrelse i Umeå, , ledamot
2001 – 2003     Internet Bay AB, ledamot
2001 – 2003     Restaurang Viktor i Umeå AB, ledamot
2000 – 2003    Tidningsaktiebolaget Malt AB, ledamot
2000 – 2004    Cidema AB, Ordförande
2001 – 2002     Holistik AB, Ordförande
2000 – 2002    Kristinebergs Mikrocentrum AB, Ordförande
2000 – 2003    UMI Drift AB, ledamot
2000 – 2003    UMI Fastighetsutveckling AB, ledamot
2000 – 2004    Allservice Hemtrivsel I Norr AB, Ordförande
2000 – 2003    Virtual Reality Fun i Umeå AB
2000 – 2002    Paregos Mediadesign AB, Ordförande
2000 – 2003    Balticgruppen Pionjär AB
1999 – 2004     Oryx Simulation AB, Ordförande
1998 – 2001     Samordningsgr. för IT-frågor i Umeå, Ordf.
1998 – 2001     Stiftelsen Norrlands IT center, Ordförande
1998 – 2000    Företagskuvösen i Umeå AB, Ordförande
1997 – 2000    BIC Norr AB
1991 – 1992     Gällivare Photovoltaic AB, Ordförande
1987 – 1993     Thermopac AB
1986 – 1987     Ridlubben Dundret, Ordförande
1985 – 1986     Sameskolstyrelsens förskolesektion, ledam.
1983 – 1986     Swedmo AB