Handledning i psykoterapeutiskt behandlingsarbete

Som en egen och avskild del inom Njalla AB bedrivs handledning i psykoterapi av Anita Lassinantti Blom. Syftet med handledning är att utveckla den individuella kompetensen hos den utövande terapeuten genom en integrering av teoretiska tankegångar och kliniskt arbete. Handledarens uppgift är att som en mer erfaren psykoterapeut/handledare teoretiskt och erfarenhetsmässigt bistå i detta arbete. Anita har under ett långt arbetsliv både arbetat kliniskt som legitimerad psykoterapeut samt under ett flertal år arbetat på Umeå Universitet med utbildningar i psykoterapi.

Handledning som form för lärande har sina rötter i skråväsendet där en mindre erfaren person får vägledning i den ”tysta kunskapen” om hur man gör i praktiken. Ett viktigt moment i  handledning är att den ska erbjuda möjligheter till reflektion och bearbetning av yrkesmässiga erfarenheter tillsammans med en mer erfaren kollega. En annan utmärkande funktion för handledning är att den ska erbjuda möjlighet till integration av teori och praktik inom den aktuella verksamheten.

Ladda ner och läs mer om min behandlingsfilosofi här.