Om Njalla AB

Njalla AB är en resurs i utvecklings- och förändringsskeden för analys, organisations- och affärsutveckling och i alla frågor som rör ledningsfunktioner. Med en bred erfarenhet från ledningsarbete, förändrings- och utvecklingsarbete, i såväl offentlig, privat som idéburen verksamhet, erbjuder Njalla AB en kvalificerad kompetens för analys och utveckling av företag och organisationer under utvecklings- och/eller omstruktureringsprocesser.

Under det senaste decenniet har Njalla huvudsakligen, via Anders Blom, varit engagerad inom tre sakområden; affärsutveckling, hållbarhetsfrågor och urfolksfrågor. Dessa engagemang har lett till uppdrag inom bland annat Norrland (Sápmi), Norge, Tyskland och Panama.

I en avgränsad verksamhet bedriver också Njalla sedan många år handledning i psykoterapeutiskt behandlingsarbete via Anita Lassinantti Blom.

Välkommen att ta kontakt.