STARTSIDAN OM NJALLA AB TJÄNSTER CV STYRELSEARBETE ÖVRIGT/TERAPI
CV för Anders Blom, f 1953

Både yrkesliv och utbildning speglar en inriktning mot utvecklings- och förändringsarbete inom både offentlig sektor och privat näringsverksamhet. Erfarenheter från såväl humanisktiskt som tekniskt/ekonomiskt präglade verksamheter.Naturvetare, socionom och utbildning inom företagsledning. Här ett urval från CV:

VD för Balticgruppen Pionjär AB. Ansvar för analys, förvärv och utveckling av företag inom nya områden.

Ledning av strategiska utvecklingsprojekt inom Baltickoncernen, med ansvar för uppföljning av företagsinvesteringar och utvärdering av potentiella investeringsobjekt.

VD för B.I.C Norr AB (Business and Innovation Centre), med ansvar för att identifiera utvecklingsbara innovativa idéer i Västerbotten och leda dem fram till lönsamma företag.


Socialdirektör i Umeå kommun, med ansvar för att effektivisera organisationen med bibehållen god kvalitet, driva ledarskapsfrågor, korrigeringar av organisationsstrukturer samt ingående verksamhetsrevisioner.

VD för Thermopac AB. Utveckling av ett världsunikt system för temperaturkontrollerade transporter av mediciner/vacciner till framför allt människor i u-länder.

VD för SWEDMO AB, ett konsultföretag med inriktning på tekniköverföring till u-länder.

Styrelseuppdrag i strategiskt ledande roll i ett 15-tal företag och organisationer. (se “styrelsearbete”)

Utförlig CV finns för nedladdning här (pdf)
Njalla AB, Kungsgatan 91, 903 30 Umeå, Tel 090-71 72 08, mobil 070-514 44 80, E-post: info@njalla.com