STARTSIDAN OM NJALLA AB TJÄNSTER CV STYRELSEARBETE ÖVRIGT/TERAPI
Förändringsarbete
Arbetsfältet består både av offentliga och privata verksamheter. Akademiskt utbildad beteendevetare, men med praktiska erfarenheter från i första hand tekniskt/ekonomiskt inriktade uppdrag. God förmåga till helikopterperspektiv i strukturella och genomgripande förändringsprocesser.

Ledningsarbete
Erfarenhet från såväl mindre privata företag som mycket stora offentliga organisationer med tusentals anställda i både expansions- och reduktionsfaser. Ledarskapet syftar till att skapa tydliga förutsättningar och visioner inom vilka en delegerad organisation kan verka effektivt.

Projektledning
Avgörande för framgångsrik projektledning är förmågan att se möjligheter där andra ser svårigheter, att kommunicera vision och slutmål internt samt att fokuserat driva processen mot målet.
Utvecklingsarbete
Såväl affärsutveckling och utveckling av tekniska patenterade uppfinningar som med innovationer inom bl a kvalitet, ekonomistyrning, offentlig förvaltning/verksamhet och föreningsverksamhet.

Styrelsearbete
Lång erfarenhet av styrelsearbete i såväl framgångar som motgångar, ofta som styrelseordförande. Inte minst är erfarenheter från motgångar en källa till värdefull kompetens. I ett väl utfört styrelsearbete, särskilt som ordförande, är det ofta viktigare att skapa samförstånd och fokusering än att till varje pris driva en egen uppfattning.

Samhällsengagemang
Inriktningen är lyssnande och analytisk, men med ett otåligt drag av entreprenör i grunden. Ett aktivt deltagande i samhällsdebatten bl a genom återkommande medverkan i lokaltidningen Västerbottenskuriren. Några texter finns för
nerladdning här (PDF).
Njalla AB, Kungsgatan 91, 903 30 Umeå, Tel 090-71 72 08, mobil 070-514 44 80, E-post: info@njalla.com