STARTSIDAN OM NJALLA AB TJÄNSTER CV STYRELSEARBETE ÖVRIGT/TERAPI

Nya förutsättningar kräver förändringar.
En dynamisk värld kräver ständig
anpassning.
Det innebär stora påfrestningar på alla
organisationer, privata som offentliga.
Njalla är en resurs i förändningsskeden
när gamla hjulspår ifrågasätts och nya
strukturer och arbetssätt ska skapas.

Välkommen.


 

 
Njalla AB, Kungsgatan 91, 903 30 Umeå, Tel 090-71 72 08, mobil 070-514 44 80, E-post: info@njalla.com