STARTSIDAN OM NJALLA AB TJÄNSTER CV STYRELSEARBETE ÖVRIGT/TERAPI

Som en egen och avskild del inom Njalla AB bedrivs psykoterapi av Anita Lassinantti Blom*. Jag arbetar också med utbildning och handledning inom psykoterapiområdet. Som leg Psykoterapeut och socionom erbjuder jag hjälp och stöd när ångest, depression eller andra psykiska symptom hindrar dig att leva det liv du önskar. Men det kan också handla om oväntade akuta kriser eller livsomställningar.
Att gå i psykoterapi handlar om att lära sig förstå sin inre och yttre värld, bearbeta sina svåra upplevelser och utveckla en bättre strategi för att hantera sig själv och sitt liv. Här kan du läsa mer om min behandlingsfilosofi (PDF).

Välkommen att ta kontakt. Alla behandliingar och alla kontakter är helt konfidentiella.

Psykoterapihuset
Skolgatan 53, Umeå
Tel tidsbeställning 090-13 25 36
Mobil 070-640 77 00
E-post anita.blom@njalla.com


*medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum

Njalla AB, Kungsgatan 91, 903 30 Umeå, Tel 090-71 72 08, mobil 070-514 44 80, E-post: info@njalla.com