STARTSIDAN OM NJALLA AB TJÄNSTER CV STYRELSEARBETE ÖVRIGT/TERAPI

Styrelsearbete

Lång erfarenhet av styrelsearbete i såväl framgångar som motgångar, ofta som styrelseordförande. Inte minst är erfarenheter från motgångar en källa till värdefull kompetens. I ett väl utfört styrelsearbete, särskilt som ordförande, är det ofta viktigare att skapa samförstånd och fokusering än att till varje pris driva en egen uppfattning.


2006 -      KFUM Umeå, vice ordf.
2005 -      Social Initiative AB, ledamot
2005 -      Sandvik Plast AB, ledamot 
2005 - 07  Bioroc AB
2005 - 07  Famgen AB
2005 - 07  Södra Umeå Ryttarförening, ordf.
2002 -      SNS lokalstyrelse i Umeå, , ledamot
2001 - 03  Internet Bay AB, ledamot
2001 - 03  Restaurang Viktor i Umeå AB, ledamot
2000 - 03  Tidningsaktiebolaget Malt AB, ledamot
2000 - 04  Cidema AB, Ordförande
2001 - 02  Holistik AB, Ordförande
2000 - 02  Kristinebergs Mikrocentrum AB, Ordförande2000 - 03  UMI Drift AB
2000 - 03  UMI Fastighetsutveckling AB
2000 - 04  Allservice Hemtrivsel I Norr AB, Ordförande
2000 - 03  Virtual Reality Fun i Umeå AB
2000 - 02  Paregos Mediadesign AB, Ordförande
2000 - 03  Balticgruppen Pionjär AB
1999 - 04  Oryx Simulation AB, Ordförande
1998 - 01  Samordningsgr. för IT-frågor i Umeå, Ordf.
1998 - 01  Stiftelsen Norrlands IT center, Ordförande
1998 - 00  Företagskuvösen i Umeå AB, Ordförande
1997 - 00  BIC Norr AB
1991 - 92  Gällivare Photovoltaic AB, Ordförande
1987 - 93  Thermopac AB
1986 - 87  Ridlubben Dundret, Ordförande
1985 - 86  Sameskolstyrelsens förskolesektion, ledam.
1983 - 86  Swedmo AB
Njalla AB, Kungsgatan 91, 903 30 Umeå, Tel 090-71 72 08, mobil 070-514 44 80, E-post: info@njalla.com