STARTSIDAN OM NJALLA AB TJÄNSTER CV STYRELSEARBETE ÖVRIGT/TERAPI
Om Njalla AB

Njalla AB är en resurs i förändringsskeden för analys, organisations- och företagsutveckling och i alla frågor som rör ledningsfunktioner. Med en bred erfarenhet från förändrings- och utvecklingsarbete i såväl offentlig som privat verksamhet erbjuder Njalla AB en kvalificerad kompetens för analys och utveckling av företag och organisationer under omstrukturerings- eller omorganisationsprocesser.

Till Njalla finns ett flertal kompletterande spetskompetenser knutna, bl a stöd vid rekrytering, övergångsstrategier vid byte av VD eller ledning samt utveckling av visuella identiteter och varumärken.

Välkommen att ta kontakt.
Njalla AB, Kungsgatan 91, 903 30 Umeå, Tel 090-71 72 08, mobil 070-514 44 80, E-post: info@njalla.com